Elintarvike

Elintarvikkeiden valmistuksessa on ensiarvoisen tärkeää, että viranomaisten vaatimuksia noudatetaan tiukasti ja tinkimättömästi. Tuotanto-omaisuuden tiedot, dokumentaatio, tapahtumat ja niihin liittyvät kirjaukset voidaan hallita yhdessä ALMA-järjestelmässä. Samalla järjestelmällä voidaan hallita yhtä hyvin yhden kuin useammankin tuotantolaitoksen toimintaa.

Ota yhteyttä Tuotteet

Huolehdi kunnossapidosta ja viranomaisvaatimuksista

Elintarvikkeiden valmistuksessa on ensiarvoisen tärkeää, että viranomaisten vaatimuksia noudatetaan tiukasti ja tinkimättömästi. Erityishuomiota vaativat hygieniamääräykset. Tämän vuoksi tuotantolaitteistojen jatkuva kunnossapito sekä tuotannon korkean laadun varmistaminen ovat elintarvikealalla välttämättömyyksiä. Kaikista tuotannonvaiheista ja tarkastuksista on tehtävä aina selkeät kirjaukset. Tuotantoa ja prosesseja on valvottava järjestelmällisesti omavalvonnan sekä ulkopuolisten tekemien auditointien kautta.

Tuotanto-omaisuuden tiedot, dokumentaatio, tapahtumat ja niihin liittyvät kirjaukset voidaan hallita yhdessä järjestelmässä. Samalla järjestelmällä voidaan hallita yhtä hyvin yhden kuin useammankin tuotantolaitoksen toimintaa. Useamman laitoksen järjestelmissä laitokset voivat hyödyntää samaa master-dataa, jolloin ne voivat optimoida esimerkiksi varasto- ja nimikehallinnan eri laitosten välillä.

Tuotteemme

MaintALMA ja EAM -ratkaisut

Teollisuuslaitosten tuotantolaitteiden elinkaari on syytä saada mahdollisimman pitkäksi. Tämä edellyttää tehokasta ja optimoitua ennakoivan kunnossapidon strategiaa. MaintALMA on moderni järjestelmä teollisuuden kunnossapitoon sekä eri toimialojen mobiilin huoltoliiketoiminnan johtamiseen ja ohjaukseen. Järjestelmä sopii sekä suurille että pienille yrityksille.

Teknisen tiedon ja dokumentaation hallinta

Kannattavan ja kilpailukykyisen liiketoiminnan perustana on luotettava dokumentaatio. DocALMA on teollisuuden vaatimuksiin suunniteltu dokumenttien hallintaohjelmisto. Se tehostaa organisaation toimintaa, sillä DocALMAlla tiedon hakemiseen kulunut aika vähenee ja päätöksenteko nopeutuu.

ALMAlla voidaan hoitaa keskitetysti proje

ALMAlla voidaan hoitaa keskitetysti projektien tiedon- ja dokumentaationhallinta projektin esisuunnitteluvaiheesta lähtien sen luovutukseen ja ylläpitovaiheeseen asti.

Kiinteistöomaisuudenhallinta

ALMAn rakennus- ja kiinteistöpuolen ratkaisuilla voidaan tehostaa ja tukea kiinteistön käyttöä ja kunnossapitoa sekä parantaa rakennusten elinkaarenhallintaa.

Sähkö- ja automaatiotiedonhallinta

Sähkö- ja automaatiotiedot liittyvät usein toisiinsa. Niinpä tietojen muutos yhdessä paikassa vaikuttaa saman tien myös moneen muuhun paikkaan. Jos tieto ei päivity yrityksessä tehokkaasti, alkaa se nopeasti rämettymään. Kun tietoa ylläpidetään manuaalisesti ilman tietojärjestelmiä, ovat inhimilliset virheet valitettavan luonnollisia.

Räätälöidyt ratkaisut

ALMA-järjestelmää hyödynnetään etenkin suunnittelussa, kunnossapidossa sekä omaisuuden-, tiedon- ja dokumentaationhallinnassa. ALMAn ratkaisuja voidaan kuitenkin laajentaa ja skaalata näiden alueiden ulkopuolelle. Yksittäiset ja räätälöidyt "stand alone"-ratkaisut ovat myös mahdollisia.

Palvelut

Vitec ALMA tarjoaa asiakkailleen monia ALMA-tietojärjestelmän toimintaa ja tehokkuutta tukevia palveluja. Niiden avulla jokainen asiakas saa järjestelmästä kaiken tarjolla olevan hyödyn itselleen.

IT ja tietoverkko-omaisuus

ALMA on organisaation eri osastot ja toiminnot läpileikkaava omaisuudenhallintajärjestelmä. Se yhdistää hajanaisesti eri paikkoihin dokumentoitujen asioiden tiedonhallinnan älykkäästi. ALMAn dynaaminen ja rakenteellinen tietomalli on helppo ylläpitää ja päivittää. Kaikki tiedot löytyvät ALMAsta helposti.